logo

MUSIKPEDAGOGPROGRAM

På SMI:s musikpedagogprogram studerar du till musikpedagog för undervisning i musik- och kulturskolan, folkhögskola, studieförbund och andra icke statligt reglerade utbildningar inom musikområdet. För att kunna undervisa även inom grund- eller gymnasieskola kan du efter examen söka Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 hp vid annat lärosäte och på så sätt erhålla lärarlegitimation.

Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp

Instrumental-/sångpedagog

En grundutbildning (tre års heltidsstudier) för dig som går din första högre utbildning inom musikområdet.

Ansökan görs på webformulär som skickas in tillsammans med begärda handlingar.

Högskoleexamen i musikpedagogik 120 hp

Instrumental-/sångpedagog

Två års heltidsstudier för dig med tidigare musiker- eller musikpedagogexamen om minst 180 hp (120 p) eller motsvarande förkunskaper i form av relevanta studier och yrkeslivserfarenhet.

Ansökan görs på webformulär som skickas in tillsammans med begärda handlingar.

Utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan:
– inriktning musik 90 hp
– inriktning musikskapande 90 hp

Du studerar delar av högskoleexamens kursprogram som en komplettering av dina tidigare studier inriktad på det metodiska arbetet med elever. Studieplaner är för 100% heltidsstudier år ett och 50% heltidsstudier år två. Studieplaner erbjuds även för studier på 50% över tre år.

Ansökan görs på webformulär (inriktning musik 90 hp) (inriktning musikskapande 90 hp)som skickas in tillsammans med begärda handlingar.