logo
mn

Ansökan till Utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan – inriktning musikskapande 90 hp

OBS! Ansökan är förlängd till senast 15 juni.

Ansökan för läsåret 2023–2024
– Antagningsprov vecka 17–20

 • Din ansökan ska vara inne senast 17 april.
 • Du gör din ansökan längre ned på denna sida via ett webbformulär.
 • Om du uppfyller behörighetskraven kontaktar vi dig i vecka 16 och du ombeds då lämna in en portfölj med egenskriven musik.

Portfölj ombeds du lämna in under vecka 17–18 (24/4- 2/5) enligt särskild instruktion. Dessa bedöms för beslut om vem som går vidare i antagningsprocessen (beslut senast 7 maj).

 • Går du vidare i antagningsprocessen genomför du antagningsprov och intervju på SMI tisdag och onsdag vecka 20 (16:e–17:e maj) enligt ett schema som kommuniceras med kallelse.
 • Utifrån antagningsprovets resultat sker ett urval och du får besked om din antagning senast vecka 25. Om du blir antagen så behöver du bekräfta att du tackar ja till din plats, om inte kan platsen erbjudas någon som ligger på reservplats.

Behörighetskrav

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Uppge i din ansökan att du söker pröva din behörighet via reell kompetens, så kontaktar vi dig. Generell information om behörighetsprövning reell kompetens

Kostnad för att göra antagningsprov

Det kostar ingenting för dig att söka till våra utbildningar. Däremot utgår en avgift på 500kr:

 • om du inte avanmält dig senast den 29 april enligt de anvisningar som framgår av kallelsen, eller
 • om du inte genomför de prov du har kallats till.

Undantag för sjukdom görs vid inlämning av läkarintyg.

Funktionsnedsättning

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning som t.ex. dyslexi, nedsatt syn eller hörsel, eller annan funktionsnedsättning har du möjlighet att få stöd i samband med antagningsproven. Hjälpen anpassas till din funktionsnedsättning och utformas i samråd med dig. För att få adekvat stöd ska du därför i samband med ansökan anmäla din funktionsnedsättning till oss.

Till din ansökan behöver du följande uppgifter:

 • Din e-postadress, dina övriga kontakt- och personuppgifter samt ett digitalt foto på dig att ladda upp
 • ett personligt brev där du berättar om din bakgrund och varför du söker till SMI (ca en A4-sida)
 • examensbevis för din musikerutbildning från universitet eller högskola (SMI har inte tillgång till betyg via studera.nu)
 • intyg från eventuella övriga utbildningar samt yrkeslivserfarenheter inom musik eller pedagogisk verksamhet som du vill åberopa i din ansökan
 • intyg från arbetsgivare i relevanta arbeten inom musik eller pedagogisk verksamhet.

Betyg och intyg ska vara väl läsliga inskannade eller avbildade originaldokument som bifogas som PDF-dokument i din ansökan.

Här hittar du all information du behöver om antagningsprovet.

Gör din ansökan här

OBS! Ansökan är förlängd till senast 15 juni.

Ansök till Utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan – inriktning musikskapande 90 hp via webbformulär

Om du inte har möjlighet att ansöka via vårt webbformulär kan du använda SMI:s Ansökningsblankett för Utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan – inriktning musik 90 hp  för en handskriven ansökan som du skickar med vanlig post.

Senast upppdaterad: 2023-04-12