logo
mn

Det går inte att söka utbildningen under våren 2022. Utbildningen går normalt vartannat år och nästa utbildningsstart blir höstterminen 2021 med ansökan senast 15 april 2023.

Ansökan till Högskoleexamen i logonomi 120 hp

– Röst- och talpedagog med estetisk inriktning

Ansökan för läsåret 2021–2022
– Antagningsprov vecka 17–20

 • Din ansökan ska vara inne senast 15 april.
 • Du gör din ansökan längre ned på denna sida via ett webbformulär. (Du kan också göra din ansökan via en blankett som du skickar med vanlig post).
 • Om du uppfyller behörighetskraven kallar vi dig vecka 16 via den e-postadress du har uppgett i din ansökan till att genomgå antagningsprov, med instruktioner om inlämning av videoinspelningar. Underlag ombeds du lämna in under vecka 17, senast vecka 18. Dessa bedöms för beslut om vem som går vidare i antagningsprocessen (beslut senast 5 maj).
 • Går du vidare i proven ombeds du lämna in ytterligare underlag under vecka 19 samt genomföra vissa onlineprov och intervju vecka 20, enligt ett schema som kommuniceras med kallelse.

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier. Vad som ger grundläggande behörighet finns beskrivet via denna länk till antagning.se. OBS! Om du inte har behörighet från svensk gymnasieutbildning eller motsvarande behöver du dessutom visa grundläggande behöriget i svenska eller genomför TISUS-testet med godkänt resultat.
 • Särskild behörighet: Examen på grundnivå om 120–180 hp inom pedagogiskt och/eller konstnärligt område, eller annan relevant högskoleutbildning till exempel inom logopedi
 • erfarenhet av arbete som pedagog inom röstområdet.

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om behörighetskraven och reell kompetens för logonomutbildningen.
Uppge i din ansökan att du söker pröva din behörighet via reell kompetens, så kontaktar vi dig.
Generell information om behörighetsprövning reell kompetens

Kostnad för att göra antagningsprov

Det kostar ingenting för dig att söka till våra utbildningar. Däremot utgår en avgift på 500kr:

 • om du inte avanmält dig senast den 4 maj enligt de anvisningar som framgår av kallelsen, eller
 • om du inte genomför de prov du har kallats till.

Undantag för sjukdom görs vid inlämning av läkarintyg.

Funktionsnedsättning

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning som t.ex. dyslexi, nedsatt syn eller hörsel, eller annan funktionsnedsättning har du möjlighet att få stöd i samband med antagningsproven. Hjälpen anpassas till din funktionsnedsättning och utformas i samråd med dig. För att få adekvat stöd ska du därför i samband med ansökan anmäla din funktionsnedsättning till oss.

Till din ansökan behöver du följande uppgifter:

 • Din e-postadress, dina övriga kontakt- och personuppgifter samt ett digitalt foto på dig att ladda upp
 • uppgifter om din tidigare utbildning och erfarenhet inom teater, drama, musik, pedagogik eller annat
 • examensbevis för din utbildning från universitet eller högskola (SMI har inte tillgång till betyg via studera.nu)
 • eventuella övriga utbildningar samt yrkeslivserfarenheter inom teater, drama, musik eller pedagogisk verksamhet
 • intyg från arbetsgivare (relevanta arbeten inom teater, drama, musik eller pedagogisk verksamhet).

Betyg och intyg ska vara väl läsliga inskannade eller avbildade originaldokument som bifogas som PDF-dokument i din ansökan.