logo
mn

KANDIDATEXAMEN I MUSIKPEDAGOGIK 180 hp
– Instrumental-/sångpedagog

Utbildningsledare: Helena Söderman

En grundutbildning (tre års heltidsstudier) för dig som går din första högre utbildning inom musikområdet.

Utbildningen ger formell kompetens att undervisa inom ditt profilval och att leda ensemble. Du får vidare en god beredskap att arbeta i grupp, både med elever och med kollegor.

Ditt profilval ger dig kompetens att arbeta som musikpedagog med en specifik instrumentprofil såsom:

Kandidatutbildning – profiler

Accordeon
Bleckblås
Elbas/kontrabas
Elgitarr
Akustisk Gitarr (nylon/stålsträngad)
Piano
Slagverk
Stråk
Sång
Träblås
Annat instrument


I profilen ingår både individ- och grupprelaterad metodik med stor vikt på gehörsspel och sammusicerande. Undervisningen på huvudinstrumentet inbegriper flera genrer och din egen musikaliska utveckling ges möjlighet att både fördjupas och breddas. Du får kompetens att undervisa på alla stadier – både enskilt, i grupp och i ensemble på olika nivåer - från barn till vuxna. Inom vissa profiler får du kännedom och metodik för undervisning på biinstrument.

Särskilda behörighetskrav

Utöver grundläggande behörighet, sammantaget minst två års eftergymnasiala studier eller yrkeslivserfarenhet inom ett område relevant för den sökta utbildningen (musik eller pedagogisk verksamhet).

Studiernas omfattning

Tre års heltidsstudier med SMI-förlagd undervisning tre dagar per vecka. I heltidsstudierna ingår egen praktik, fyra timmar per vecka, genom hela utbildningen. Denna undervisning ska ske inom ditt profilområde och ordnas av dig själv, i samråd med metodikläraren.

Urval

Urvalet av de sökande sker genom antagningsprov.


KANDIDATEXAMEN I MUSIKPEDAGOGIK 180 hp

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 30 hp

  • Pedagogik och musikdidaktik 15 hp
  • Pedagogik, psykologi och vetenskapsteori 15 hp

ÄMNESSTUDIER 120 hp

  • Ämnesdidaktik och metodik 25 hp
  • Huvudinstrument/Sång 25 hp
  • Musikaliska hantverkskurser 25 hp
  • Musikvetenskap och kulturhistoria 7,5 hp
  • Piano- och röststudier 12,5 hp
  • Profilspecifika kurser 10 hp
  • Självständigt examensarbete 15 hp

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 20 hp

INDIVIDUELLA VAL 10 hp