logo

HÖGSKOLEEXAMEN 120 hp/KULTURSKOLEPEDAGOG 90 hp
Inriktning Scenpoesi och berättande

BEHÖRIGHETSKRAV

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier. Vad som ger grundläggande behörighet finns beskrivet via denna länk till antagning.se. OBS! Om du inte har behörighet från svensk gymnasieutbildning eller motsvarande behöver du dessutom visa grundläggande behöriget i svenska eller genomföra TISUS-testet med godkänt resultat.
  • Särskild behörighet: Relevanta högskolestudier om minst 90 hp eller motsvarande kompetens i form av konstnärligt arbete, eventuellt i kombination med annan utbildning, kurser mm.

STUDIERNAS OMFATTNING

Heltidsstudier år ett (60 hp) med SMI-förlagd undervisning tre dagar per vecka. I studierna ingår egen praktik, fyra timmar per vecka, genom hela utbildningen. Denna undervisning ordnas i första hand av dig själv, i samråd med din praktikhandledare.

Val av studieomfattning görs inför det andra studieåret, med en SMI-förlagd undervisning tre dagar per vecka under hela studieåret:

  • Högskoleexamen: heltidsstudier (+60 hp)
  • Kulturskolepedagog: halvtidsstudier (+30 hp)

Utbildningen är studiestödsberättigande (studielån/-bidrag) via CSN.

URVAL

Urvalet av de sökande sker genom antagningsprov.