logo

KANDIDATEXAMEN 180 hp
Inriktning Instrument/Sång

En grundutbildning (tre års heltidsstudier) för dig som går din första högre utbildning inom musikområdet.

BEHÖRIGHETSKRAV

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier. Vad som ger grundläggande behörighet finns beskrivet via denna länk till antagning.se. OBS! Om du inte har behörighet från svensk gymnasieutbildning eller motsvarande behöver du dessutom visa grundläggande behöriget i svenska eller genomför TISUS-testet med godkänt resultat.
  • Särskild behörighet: Sammantaget minst två års eftergymnasiala studier eller yrkeslivserfarenhet inom ett område relevant för den sökta utbildningen (musik eller pedagogisk verksamhet).

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Uppge i din ansökan att du söker pröva din behörighet via reell kompetens, så kontaktar vi dig.

Se mer information om behörighetsprövning reell kompetens.

STUDIERNAS OMFATTNING

Tre års heltidsstudier med SMI-förlagd undervisning tre dagar per vecka, vanligtvis måndagar-onsdagar. I studierna ingår egen praktik, fyra timmar per vecka, genom hela utbildningen. Denna undervisning ska ske inom ditt profilområde och ordnas av dig själv, i samråd med din VFU-handledare.

URVAL

Urvalet av de sökande sker genom antagningsprov.