logo

HÖGSKOLEEXAMEN 120 hp/KULTURSKOLEPEDAGOG 90 hp
Inriktning Instrument/Sång

För dig med tidigare högre studier i musik om minst 180 hp (120 p) eller motsvarande reell kompetens i form av tidigare studier och konstnärligt arbete.

BEHÖRIGHETSKRAV

Särskild behörighet: Musikerexamen om minst 180 hp (120 p) eller motsvarande i form av tidigare studier och/eller konstnärligt arbete.

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Uppge i din ansökan att du söker pröva din behörighet via reell kompetens, så kontaktar vi dig. Se mer information om behörighetsprövning reell kompetens.

STUDIERNAS OMFATTNING

Heltidsstudier år ett (60 hp) med SMI-förlagd undervisning tre dagar per vecka. I studierna ingår egen praktik, fyra timmar per vecka, genom hela utbildningen. Denna undervisning ordnas i första hand av dig själv, i samråd med din VFU-handledare.

Val av studieomfattning görs inför det andra studieåret, med en SMI-förlagd undervisning tre dagar per vecka under hela studieåret:

  • Högskoleexamen: heltidsstudier (+60 hp)
  • Kulturskolepedagog: halvtidsstudier (+30 hp)

URVAL

Urvalet av de sökande sker genom antagningsprov.