logo

HÖGSKOLEEXAMEN 120 hp/KULTURSKOLEPEDAGOG 90 hp
Inriktning Scenpoesi och berättande

Ansökan

GÖR DIN ANSÖKAN VIA WEBBFORMULÄR

  • Du kan också göra din ansökan via blankett som du skickar med vanlig post/e-post enligt instruktionerna på blanketten.

TILL DIN ANSÖKAN LÄMNAR DU FÖLJANDE UPPGIFTER:

  • Din e-postadress, dina övriga kontakt- och personuppgifter samt ett digitalt foto på dig
  • Din huvudsakliga profil inom inriktningen (ex. inom performance, rap, sceniskt berättande, stand up, spoken word, teater mm)
  • Din tidigare utbildning
  • Dina erfarenheter inom scenkonst, kreativt skrivande eller annat relevant för utbildningen
  • Ett personligt brev där du berättar om din bakgrund och varför du söker till SMI, ca en A4-sida
  • Slutbetyg från gymnasiet eller om du har, från universitet eller högskola (SMI har inte tillgång till betyg via studera.nu)
  • Intyg, kontrakt, fakturor el dyl från uppdragsgivare och inom scenkonstpedagogisk verksamhet, t.ex. workshops eller kurser
  • Videos med tre exempel på egenskapade framföranden och beskrivning (enligt instruktioner i ansökansformuläret)

Betyg och intyg som bifogas i din ansökan ska vara väl läsliga inskannade eller avbildade originaldokument.