logo

Nyheter på SMI

190612: NEÄL 2019: Aesthetic experiences in education

11–13 November 2019 på Stockholms Musikpedagogiska Institut och Södertörns högskola

Nätverket för estetiska ämnen och lärprocesser i lärarutbildning (NEÄL) bjuder in till en internationell konferens på temat Aesthetic Experiences in Education.

Se info, inbjudan och anmälan

190522: Examensfestival 2019

31 – 1 juni

Alla konserter samlade under 2 dagar


181114: Vintermusik på SMI
mn

Öppna konserter och redovisningar!

Bland annat den årlig traditionen Grötlunch med slagverksstudenter, 10 december kl 12.

Affisch med program

180821: Frukostmöte om ny uppdragsutbildning den 31augusti

SMI har i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting och i samråd med flera erfarna konstnärligt verksamma inom vård och omsorg, tagit fram en uppdragsutbildning, Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg, för den som arbetar med äldre inom vård och omsorg.

Ett informationsmöte med frukost kommer att hållas på SMI den 31 augusti 2018.
Se info, inbjudan och anmälan

180329: Fler lärare till kulturskolan – nu fördelas pengar till lärosätena

Idag har regeringen beslutat om fördelning av medel för att fler kulturskolelärare ska utbildas. De lärosäten som tilldelas medel är Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet, Stockholms konstnärliga högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Läs hela artikeln på regeringen.se

Läs mer om Kulturskoleklivet på SMI

180131: Röstforums Riksstämma den 21-22 april

SMI och Röstforum hälsar varmt välkommen till två heldagar om RÖSTEN den 21-22 april.

Ett tillfälle för röstentusiaster att utbyta erfarenheter, möta nya och gamla röstvänner och förstås fylla på den egna kunskapsbanken. Några aspekter som kommer att genomsyra programmet är Hållbarhet – Kommunikation - Gestaltning.

Se inbjudan, program och anmälan
180130: Percussion Plus Festival 2018 – Gender and Regrowth

Percussion Plus festival är en vartannat år återkommande festival med start 2010 i Oslo. I år går festivalen av stapeln på Stockholms Musikpedagogiska Institut, Kungliga Musikhögskolan och Musikaliska. Det blir hela 12 fantastiska konserter under festivalen. På dessa medverkar studenter från olika lärosäten, ungdomar från kulturskolor, såväl som etablerade internationella gäster.

Under fredagen den 16 februari är spelplatsen Konsertsalen på Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Program:
  • kl 10:00 The Royal Academy of Music Aarhus/Aalborg, Denmark
  • kl 14:00 The Royal Danish Academy of Music, Copenhagen Percurama Percussion Ensemble
  • kl 16:00 SISU Percussion

Mer info på KMH:s web

170621: Musiksymposium för ensembleledare och instrumentalpedagoger 31 okt-1 nov 2017

Fortbildning i form av workshops och seminarier i 2 späckade dagar. Dagarna arrangeras av RUM Stockholm i samverkan med SMI och SPiS och med stöd från RUM centralt, Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Körförbundet och Kulturens Bildningsverksamhet.

Program, priser och anmälan.

170316: Kulturskoleutredningen

Läs SMI:s remissyttrande på Kulturskoleutredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund”.

170125: SMI söker ny Högskolelärare i sång och sångmetodik
mn

Individuell prövning på lektors- eller adjunktsnivå görs i samband med tillsättning.

Ansök senast 2017-03-10, tillträde 15 augusti 2017.

Annons till tjänsten

170123: Röstakademin i vår!
mn

”Sjung som det står!” - Uppförandepraxis i olika genrer och tider, 18 februari

Joan Melton, röstpedagog från New York, besöker för första gången Stockholm och SMI, 11 mars

Läs mer på Röstakademins sida

161107: SMI söker ny Administrativ handläggare

Ansök senast 2017-01-27. Länk till annonsen
Alternativt sök genom Platsbanken vid Arbetsförmedlingen

160930: Lärarlyftet 2017

Nya kurser med start vt 2017

160518: Examensfestival 2016
SMI-Examen 2016

27 – 28 maj

Alla konserter samlade under 2 dagar

Ladda hem pdf med program och info om avgångsstudenter 


160202: Kroumatas instrument tillgängliga för musiklivet

Slagverksensemblen Kroumatas instrumentsamling blir fortsatt tillgänglig för musiklivet och publiken. Stockholms Musikpedagogiska Institut SMI tar över förvaltningen av de nära 400 slagverksinstrumenten som Musikverket ansvarar för.

Kroumata byggde upp en omfattande slagverkssamling under sina nära 40 år som ensemble. En del av instrumenten hörde tidigare till den statliga stiftelsen Rikskonserter och när stiftelsen lades ner 2011 flyttades de till Musikverket. Sedan dess har Kroumata förvaltat instrumenten på Musikverkets uppdrag.

Under hösten 2015 beslutade Kroumata att lägga ner sin verksamhet. Nu har Musikverket hittat en lösning för hur slagverksinstrumenten ska kunna hyras, spelas och på så sätt fortsätta komma både musiklivet och publiken till del. Ett avtal med SMI är på plats och under våren 2016 kommer information på SMI:s webbplats om hur det ska gå till att hyra och använda instrumenten.

– Vi är glada att instrumenten blir tillgängliga i våra utbildningar och för musiker att hyra, spela på och repetera med. Det är positivt för SMI:s verksamhet och för vår kontakt med det professionella och det pedagogiska musiklivet, säger SMI:s rektor Ian Plaude.

Även Musikverkets generaldirektör Stina Westerberg är mycket nöjd med samarbetet.
– Jag är glad för att SMI så generöst åtar sig att tillgängliggöra instrumenten för det fria musiklivet, det är en viktig del av Musikverkets uppdrag. Det är också väldigt roligt att instrumentsamlingen blir en resurs för utvecklingen av unga musiker.

Senast upppdaterad: 2024-03-13