logo

Ketil Thor Thorgersen

Ketil är docent i musikpedagogik och undervisar huvudsakligen med kurser i pedagogik, musikpedagogik och musikdidaktik, samt med kurserna i självständigt arbete. Han har varit verksam vid SMI sedan 2014 och har under denna period haft roller i forsknings- och utvecklingsnämnden och/eller styrelsen. Ett av hans ansvarsområden är högskolepedagogisk utveckling, och Ketil har anordnat tre olika högskolepedagogiska kurser för personalen på SMI – alla med fokus på kollegial handledning, kollegiala samtal och utveckling av ämnesdidaktiskt språk samt utbyte av kompetenser. När Ketil inte arbetar vid SMI så arbetar han vid Stockholms universitet eller spelar kontrabas med sin jazzkvartett Jam Station.

Ketil Thor Thorgersen disputerade 2009 i Piteå, med en doktorsavhandling i musikpedagogik med titeln Music from the Backyard – Hagström’s Music Education. Avhandlingen var en historisk avhandling om den musikpedagogiska verksamhet musikföretaget Hagström från Älvdalen hade bedrivit från 1940-talet och fram till företaget lades ner på 1980-talet. Denna avhandling utgjorde sista halvan av doktorsgraden då Ketil först hade skrivit en Licentiat-avhandling i lärande om estetik i svensk grundskola Unspoken truths: about aesthetics in Swedish schools.

Efter disputationen har Ketils forskning haft en bred inriktning, med fokus på både teoretiska och empiriska frågor. Det teoretiska intresset har framförallt handlat om didaktik och lärande kopplat till pragmatiska och posthumanistiska teorier. Utifrån detta intresset startade han 2016 tidskriften European Journal of Philosophy in Arts Education (EJPAE). Även mer empiriska studier ofta kopplat till hur man lär sig musik utanför skolan – genom att spela i ett Black Metal-band eller samverka med människor på nätet och lära sig hip-hop har varit centrala. Han har framförallt gjort kvalitativa studier, men på sistone har även kvantitativa studier tillkommit där musiklärares åsikter och erfarenheter undersöks. Forskningen drar sig av och till mot närliggande områden som musikvetenskap, religionsvetenskap och medievetenskap. Ett aktuellt projekt i SMIs regi, i samarbete med Susanna Leijonhufvud, undersöker de didaktiska förutsättningarna och implikationerna av att undervisa instrument via internet med teknologi utan fördröjning av ljud och bild.

Ketil sitter i styrgruppen för NEÄL (Nätverk för estetiska ämnen i lärarutbildning) och driver nätsidan för denna grupp och för ISPME (International Society for Philosophy in Music Education) samt NNRME (Nordic Network for Research in Music Education). Han har handlett en handfull doktorander, suttit i ett fler betygsnämnder och används som reviewer i flera tidskrifter.

Publikationer

Senast upppdaterad: 2024-03-22