logo

KANDIDATEXAMEN 180 hp
Inriktning Musikskapande

En grundutbildning (tre års heltidsstudier) för dig som går din första högre utbildning inom musikområdet.

BEHÖRIGHETSKRAV

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier. Vad som ger grundläggande behörighet finns beskrivet via denna länk till antagning.se. OBS! Om du inte har behörighet från svensk gymnasieutbildning eller motsvarande behöver du dessutom visa grundläggande behöriget i svenska eller genomför TISUS-testet med godkänt resultat.
  • Särskild behörighet: Minimum två års eftergymnasiala studier och/eller yrkeslivserfarenhet av relevans till sökt inriktning.

STUDIERNAS OMFATTNING

Tre års heltidsstudier med SMI-förlagd undervisning tre dagar per vecka, vanligtvis tisdagar-torsdagar. I studierna ingår egen praktik, fyra timmar per vecka, genom hela utbildningen. Denna undervisning ska ske inom ditt profilområde och ordnas av dig själv, i samråd med din VFU-handledare.

URVAL

Urvalet av de sökande sker genom antagningsprov.