logo

HÖGSKOLEEXAMEN 120 hp/KULTURSKOLEPEDAGOG 90 hp
Inriktning Musikskapande

För dig med tidigare relevanta högre studier eller motsvarande reell kompetens i form av tidigare studier och/eller konstnärligt arbete.

BEHÖRIGHETSKRAV

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier. Vad som ger grundläggande behörighet finns beskrivet via denna länk till antagning.se. OBS! Om du inte har behörighet från svensk gymnasieutbildning eller motsvarande behöver du dessutom visa grundläggande behöriget i svenska eller genomför TISUS-testet med godkänt resultat.
  • Särskild behörighet: Tidigare relevanta studier om minst 90 hp (60p) eller motsvarande reell kompetens i form av tidigare studier och/eller konstnärligt arbete.

STUDIERNAS OMFATTNING

Heltidsstudier år ett (60 hp) med SMI-förlagd undervisning tre dagar per vecka. I studierna ingår egen praktik, fyra timmar per vecka, genom hela utbildningen. Denna undervisning ordnas i första hand av dig själv, i samråd med din VFU-handledare.

Val av studieomfattning görs inför det andra studieåret, med en SMI-förlagd undervisning tre dagar per vecka under hela studieåret:

  • Högskoleexamen: heltidsstudier (+60 hp)
  • Kulturskolepedagog: halvtidsstudier (+30 hp)

URVAL

Urvalet av de sökande sker genom antagningsprov.