logo

HÖGSKOLEEXAMEN I LOGONOMI 120 hp

BEHÖRIGHETSKRAV

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier. Vad som ger grundläggande behörighet finns beskrivet via denna länk till antagning.se. OBS! Om du inte har behörighet från svensk gymnasieutbildning eller motsvarande behöver du dessutom visa grundläggande behöriget i svenska eller genomför TISUS-testet med godkänt resultat.
  • Särskild behörighet: Minimum två års eftergymnasiala studier och/eller yrkeslivserfarenhet inom ett område relevant för utbildningen där rösttekniskt arbete med den egna rösten är i fokus

STUDIERNAS OMFATTNING

Heltidsstudier med SMI-förlagd undervisning tre dagar per vecka (vanligtvis onsdagar-fredagar). I studierna ingår egen praktik, fyra timmar per vecka, genom hela utbildningen. Denna undervisning ska ske inom röstområdet och ordnas av dig själv, i samråd med din VFU-handledare.

URVAL

Urvalet av de sökande sker genom antagningsprov.