logo

Intervju med två lärare från Logonomprogrammet

Student-intervjuer

Christine Ericsdotter Nordgren och Ulrika Zettersten är lärare i Logonomprogrammet. Christine är språkvetare och undervisar i fonetik och röstakustik, Ulrika är sångpedagog och logonom och undervisar i praktisk retorik och didaktik.

Vad gör en logonom?

U: Vi arbetar utifrån den friska talrösten i förebyggande syfte, och med den personliga rösten. Det finns inga ideal utan den ska stämma med personen – det ska kännas bekvämt och hållbart för den man arbetar med. En logonom förstärker muntlig kommunikation, med röst- och taltekniker för variation, tydlighet och berättande tillsammans med kroppsspråk. Så även om rösten är fokus för logonomen så är kroppsspråket betydande, liksom andra icke verbala signaler. Som logonom behöver du kunna lägga pussel med den du arbetar med. Någon kanske får höra jämt att “jag är otydlig, jag hörs inte” eller ”jag är för monoton”. Det handlar också mycket om hur vi uppfattar andra.

C: Ja, det är viktigt att få det perspektivet att det är lika viktigt att träna på att lyssna som att träna rösten. Det kommunikativa går ju åt två håll. Logonomen måste kunna lyssna på ett analytiskt och inkännande sätt och utveckla förståelse för egen och andras kommunikativa förmåga.

Varför ska man bli logonom?

U: Det är så givande och utvecklande, du möter många människor och yrkeskategorier. Ena dagen arbetar du med en person som bara önskar träna sin röst för att våga ta plats med den i livet, och nästa dag med en grupp där alla har ambitionen att bli bättre föreläsare eller ledare. Det är så otroligt varierande.

C: Det kan också vara så att du kommer från ett yrke som till exempel skådespelare och sen vill specialisera dig som logonom inom det området. Eller att du efter utbildningen vill läsa vidare för att kunna forska om rösten. Logonomstudierna kan vara en del i en längre utbildningskedja.

Vem ska söka sig till den här utbildningen?

U: Jag tänker att du ska vilja vara en del i andras väg till en uttrycksfull röst och ett aktivt lyssnande, och att man brinner för det mellanmänskliga mötet.

C: Ja, alla som är nyfikna på just den kombinationen, har ett pedagogiskt intresse och en fallenhet för röst och kommunikation hoppas jag söker sig till SMI! U: Och den som vill vara uppdaterad på vad som händer på talröstområdet och inom röstforskning just nu kommer att bli det i den här utbildningen.

Senast upppdaterad: 2024-03-13