logo

Intervju med alumn från Logonomprogrammet

Student-intervjuer

Jonas Ek berättar om arbetet som logonom och ser tillbaka på utbildningen. Jonas tog sin examen 2017.

Hur fick du reda på att logonomutbildningen fanns och varför valde du att utbilda dig till logonom?

Tidigare studerande jag teater och skådespeleri och hade då förmånen att ha en logonom som röst- och talärare. Jag fick upp ögonen för arbetsområdet och en nyfikenhet för röstens olika uttrycksmöjligheter. När en vän till mig flera år senare läste till sångpedagog på SMI blev jag påmind om att utbildningen fanns och jag tänkte att nu är det kanske dags att söka in.

Vet folk i allmänhet vad en logonom är?

Nej, det vet dom inte. Vi blir förväxlade med logopeder och ibland även sångpedagoger. Det brukar vara lättare att greppa vad jag gör när jag förklarar att jag arbetar som röst- och talpedagog.

Vilken typ av arbeten och uppdrag har du?

Idag arbetar jag halvtid som huvudlärare i röst på den eftergymnasiala skådespelarutbildningen på Calle Flygare Teaterskola och halvtid som egen företagare. På Calle Flygare undervisar jag i första hand skolans studenter i röst- och talkurserna, men mitt arbete innebär även att utveckla det pedagogiska arbetet på utbildningen tillsammans med de andra huvudlärarna. Inom ramen för min egen firma arbetar jag främst med individuell undervisning i röst och tal för privatpersoner men har också uppdrag för företag, organisationer och skolor som vill lära sig mer om röstträning och rösthälsa.

Vilken är de vanligaste behoven dina klienter och elever har?

Det handlar ofta om hörbarheten och hållbarheten i röstanvändningen och hur det i sin tur påverkar personen i fråga. Det kan till exempel handla om att klienten blir trött i rösten eller att hen upplever att rösten inte når fram till mottagaren eller att uttalet inte är tillräckligt tydligt för att mottagaren ska kunna uppfatta vad som sägs.

Är det något särskilt i utbildningen som varit extra bra att ha med sig ut i yrkeslivet?

Den holistiska synen på att rösten är en del av hela människan

är något jag dagligen återkommer till i min undervisning. Det tycker jag var genomgående under utbildningen på SMI. Jag tycker också att det var bra att vi fick möjligheten att arbeta med röstträning utifrån olika ingångar, till exempel ur ett ledarskapsperspektiv, ergonomiskt eller konstnärligt. Det har förberett mig bra på att möta olika klienter utifrån deras behov och sammanhang.

Vad är det roligaste eller bästa med att arbeta som logonom?

Att jag på riktigt kan hjälpa människor med något som påverkar deras livskvalitet till det bättre. Det är det bästa. Det är också roligt att det finns en bredd och variation i vad jag får jobba med. Det kan vara allt ifrån att hjälpa till med ren uttalsträning till förberedelser av föreläsningar eller gestaltningsarbetet med att få ett troll att låta trovärdigt.

Har du något tips till någon som är intresserad av utbildningen till logonom?

Om du inte redan nu har provat på att undervisa någon annan i röst så börja med det. Fråga en vän, kollega eller partner om du kan få testa att undervisa dem. Testa på att undervisa både i grupp och enskilda personer. Det är ett jättebra sätt att ge sig själv en förståelse för vad det faktiskt innebär att jobba med någon annans röst.

Senast upppdaterad: 2024-03-13