logo
mn

SMIDA – Dans på SMI

SMIDA anordnar fortbildning - workshops, kursdagar, seminarier och föreläsningar samt inspirerande möten för pedagoger och lärare intresserade av att utveckla elevers uttrycksförmåga och eget skapande inom dans.

Dansträning

Morgonträning i Fridans/Modern dans med organisk uppvärmning för kroppens alla leder.

Fristående kurser

  • Skapande dans 1-2-3 (10 hp)
  • Rytmik för dansare (5 hp)

Övriga aktiviteter och fortbildningskurser:

  • Dansens dag 29 april
  • Dansa Barnkonventionen!
  • À la Halprin: Dansworkshops på Anna Halprins vis
  • Danspiloter: Dansa i förskolan! – estetiska lärprocesser och utveckling av språk och matematiskt tänkande genom dans – uppdragsutbildning för förskolan

För mer information besök den öppna facebook-gruppen SMIDA.