logo
mn

Högskoleexamen i logonomi 120 hp

– Röst- och talpedagog med estetisk inriktning

Det går inte att söka utbildningen under våren 2018. Utbildningen går normalt vartannat år och nästa utbildningsstart blir höstterminen 2019 med ansökan senast 15 april 2019.

Ny ansökningsomgång öppnar 15 januari 2019.