logo

MUSIKPEDAGOGPROGRAM

På SMI:s musikpedagogprogram studerar du till musikpedagog för undervisning i musik- och kulturskolan, folkhögskola, studieförbund och andra icke statligt reglerade utbildningar inom musikområdet. För att kunna undervisa även inom grund- eller gymnasieskola kan du efter examen söka Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 hp vid annat lärosäte och på så sätt erhålla lärarlegitimation.

Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp

Instrumental-/sångpedagog

En grundutbildning (tre års heltidsstudier) för dig som går din första högre utbildning inom musikområdet.

Ansökan görs på webformulär som skickas in tillsammans med begärda handlingar.

Högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning 120 hp

Instrumental-/sångpedagog

Två års heltidsstudier för dig med tidigare musiker- eller musikpedagogexamen om minst 180 hp (120 p) eller motsvarande förkunskaper i form av relevanta studier och yrkeslivserfarenhet.

Ansökan görs på webformulär som skickas in tillsammans med begärda handlingar.