logo
mn

ATT SÖKA TILL SMI 2018

Ansökan till programutbildningarna

För antagning till SMI ska du genomgå ett antagningsprov där vi kartlägger din grundläggande förståelse för kunskapsområdet och bedömer dina förutsättningar att genomföra utbildningen. Vid antagningsprovet väger det egna spelet, sången eller, för antagning till logonomprogrammet, den muntliga framställningen tungt. Detta då vi anser att en god konstnärlig kvalitet är betydelsefull i pedagogiskt arbete. Av vikt är också hur du arbetar kommunikativt och pedagogiskt i olika provmoment.

Detaljerad information om innehållet i antagningsprovets olika moment finns på respektive sida för den utbildning och profil du söker.

Behörighetskrav

För att kunna söka till SMI:s programutbildningar ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier. Därutöver ska du ha minst två års eftergymnasiala studier eller yrkeslivserfarenhet inom ett område relevant för den sökta utbildningen. För våra påbyggnadsutbildningar gäller särskild behörighet som definieras under respektive program.

Läs mer i policydokoment om behörighetskrav vid SMI

Ansökan görs på särskild blankett och ska vara SMI tillhanda senast 16 april 2018. Blanketter hittar du till höger på denna sida.

Urvalet sker genom antagningsprov som äger rum vecka 20.

Kallelse och förberedda uppgifter skickas ut senast 2 veckor i förväg till den adress du uppger i din ansökan.

Besked om antagning lämnas skriftligt senast vecka 24.

Kostnad för att göra antagningsprov

Det kostar ingenting för dig att söka till våra utbildningar. Däremot utgår en avgift på 500kr:

  • om du inte avanmält dig senast den 24 april enligt de anvisningar som framgår av kallelsen, eller
  • om du inte genomför de prov du har kallats till.

Undantag för sjukdom görs vid inlämning av läkarintyg.