logo

Digitala presentationer för sökande!

Vill du veta mer om SMI? Funderar du på att söka?

Möt SMI:s rektor Ian Plaude som presenterar utbildningarna vid SMI varje onsdag kl.15–16!
Koppla upp dig på Zoom:

https://smi-se.zoom.us/my/rektorsmi