logo

Johan Nyberg

Johan arbetar huvudsakligen som handledare och examinator i självständigt examensarbete på SMI och ingår också i skolans forskningsråd.

Johan är legitimerad ämneslärare i musik för grundskola och gymnasium med inriktning elbasmetodik. Sedan 1998 har han främst undervisat på gymnasieskolans nationella, estetiska program men även på Riksgymnasiet för rörelsehindrade (RGRH), International Baccalaureate (IB), på vuxenutbildningar och som privatlärare (bas och musikteori). Under åren 2011–2012 arbetade Johan som inriktningsledare på Scengymnasiet i Stockholm. Sedan 2015 innehar han ett lektorat på S:t Eriks gymnasium – för närvarande med fokus på ämnesutveckling i gymnasiegemensamma ämnen – och under perioden 2022–2024 kommer Johan att arbeta som samordnare för det praktiknära forskningsprojektet ULF på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Johan har även undervisat och föreläst på lärarutbildningar med olika typer av ämnesinriktningar, bland annat Södertörns högskola, Göteborgs universitet och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Utöver undervisning och skolutvecklingsarbete arbetar Johan som musiker, både som frilans och i egna grupper som Vesperville, Somewhere och wooldozer. Han har arbetat som musiker och arrangör för bland andra Robert Broberg, Sara Lindvall, Sad Jack och poeten, kompositören och artisten Daniel Östersjö.

Johan disputerade 2015 vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen Music Education as an Adventure of Knowledge.: Student and Teacher Experience as Conceptualizations of Musical Knowledge, Learning and Teaching, en sammanläggningsavhandling som omfattar två empiriska studier med fokus på den svenska gymnasieskolans estetiska program. Inom ramen för sina forskarstudier har Johan deltagit på flera nationella och internationella konferenser, bland annat som keynote speaker på Nordplus Exchange (Estonian Academy of Music and Theatre, Tallinn). Johan är medlem i Swedish Participatory Action Research Community (SPARC) och var en av grundarna av föreningen Musikteoriforum Öst. Johan arbetar även som granskare för vetenskapliga tidskrifter med fokus på musikpedagogik och aktionsforskning

Artikel om Johans avhandling

Senast upppdaterad: 2024-03-19