logo

SMI under Coronatiden

(Senast uppdaterad: 2020-03-30)

Här följer information om SMI:s verksamhet under tiden den allmänna smittspridningen av Covid-19 råder. SMI bemannas dagligen med 1–2 personer i expeditionen under kontorstid. Växelnumret fungerar men p.g.a. bemanningen kan du med fördel lämna meddelande så ringer vi tillbaka.

SMI följer Folkhälsomyndighetens och regeringens aktuella direktiv på följande sätt (uppdateras efterhand):

Programutbildningar

Programundervisning bedrivs med prioritering på distansundervisning samt självstudier med digital handledning. I sista hand kan undervisning med konstnärligt innehåll bedrivas med fysisk lektion, om inte andra alternativ håller nödvändig kvalitet. Alla som träffas ska vara symptomfria generellt, inte tillhöra en riskgrupp och tvätta händerna innan mötet. Kursläraren informerar studenter i varje enskilt fall via intern e-post och meddelar överenskommen lektionsform i Schoolity.

Kurser som inte blir klara till och med vecka 22 får anpassat schema över sommaren/intill hösten. Information om detta kommer senast vecka 21.

Övningsundervisning vid SMI

Övningsundervisning kan fortsättningsvis bedrivas vid SMI i enskild överenskommelse mellan student och övningselev och deras målsmän. Alternativen, rekommendationerna och villkoren för undervisning ovan gäller även för övningsundervisning. Studenter bokar lokal genom info@smi.se för att lokalbokningen ska synas i Schoolity.

Fristående kurser

Fristående kurser är uppskjutna fram till och med vecka 15 vad gäller att träffas fysiskt i SMI:s lokaler. Fristående kurser kan komma att ges som distansundervisning samt självstudier med digital handledning. Kursläraren informerar studenter i varje enskilt fall via e-post och meddelar överenskommen lektionsform i Schoolity.

Kurser som inte blir klara till och med vecka 22 får anpassat schema över sommaren/intill hösten. Besked om detta kommer senast vecka 21.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar är uppskjutna fram till och med vecka 15. Kurser som inte blir klara till och med vecka 22 får anpassat schema över sommaren/intill hösten. Besked om detta kommer senast vecka 21.

Antagningsprov

Utifrån dagens lägesbild kommer SMI fortfarande att hålla antagningsproven enligt plan. Proven hålls under två-tre dagar i vecka 20 enligt följande schema:

Sång, gitarrer, stråk - mån-tis (några ev. ons)
Musikskapande - ons-fre
Slagverk, blås, piano - tor-fre

Om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och direktiv från regeringen framöver ger anledning att ändra vår ambition och planering, kan vi komma att hålla antagningsprovet i juni (vecka 23 eller 24) eller i augusti (vecka 33), eller genomföra proven eller några av proven, per distans. Besked om detta kommer senast vecka 17.