logo
mn

Piano

Profilansvarig: Hans Sjögren

Profillärare: Lena Lidström

Kandidatutbildning – profiler

Du får piano- och metodikundervisning under alla tre åren. Metodiken ger kunskaper om hur man undervisar i pianospelets teknik, ger kännedom om litteratur och repertoar samt utvecklar din förmåga att strukturera en progressiv undervisning utifrån elevers skilda förutsättningar och inriktningar. Metodiken är både individ-och grupprelaterad och lägger stor vikt vid gehörsspel och sammusicerande i nybörjarundervisningen.

Du får en bred utbildning som ska förbereda dig för de krav som ställs på en pianopedagog idag och i framtiden. Arbetet såväl enskilt som i grupp ger dig kompetens att undervisa på piano, i digitalpianostudio, ensemble och synt.

Du får undervisning inom flera genrer (främst inom västerländsk konstmusik och populärmusikaliska traditioner). Under tredje studieåret ges möjlighet att välja den inriktning som ligger dig närmast.