logo

Kursplaner: Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 30 hp

År 1 År 2 År 3
Pedagogik och musikdidaktik 10 hp    
Musikdidaktiska utmaningar 5 hp    
Musikpedagogik och psykologi   10 hp  
Vetenskapsteori och forskningsmetoder   5 hp  

ÄMNESSTUDIER 120 hp

År 1 År 2 År 3
Ämnesdidaktik och metodik (instrumentprofiler) eller
Ämnesdidaktik och metodik (sångprofil)
7,5 hp 7,5 hp 10 hp
Huvudinstrument/Sång 7,5 hp 7,5 hp 10 hp
Musikvetenskap och kulturhistoria 2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Självständigt examensarbete     15 hp
Musikaliska hantverk 25 hp      
Digitala verktyg 2,5 hp 2,5 hp  
Arrangering 2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Ensembleledning (instrumentprofiler) eller
Kör- och ensembleledning (sångprofil)
2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Gehör 2,5 hp 2,5 hp  
Piano- och röststudier 12,5 hp      
Pianostudier
Ackompanjemang och samspel (vissa profiler)
2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Rösten i sång och tal (instrumentprofiler) eller
Röst och tal (sångprofil)
2,5 hp 2,5 hp  
Profilspecifika kurser 10 hp      
Blås/Stråk/Annat instrument 5 hp 5 hp  
El-/Kontrabas 5 hp 5 hp  
Gitarr, elgitarr 5 hp 5 hp  
Piano 5 hp 5 hp  
Slagverk 5 hp 5 hp  
Sång 5 hp 5 hp  

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 20 hp

År 1 År 2 År 3
VFU 7,5 hp 7,5 hp 5 hp

Senast upppdaterad: 2023-10-17