logo

Kursplaner: Högskoleexamen i musikpedagogik 120 hp inriktning Instrument/Sång – ej profil Annat Instrument

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 25 hp

År 1

År 2

Pedagogik och musikdidaktik 10 hp  
Vetenskapsteori och forskningsmetoder eller Musikdidaktiska utmaningar 5 hp
Musikpedagogik och psykologi   10 hp

ÄMNESSTUDIER 80 hp

År 1

År 2

Huvudinstrument Genrebreddning 5 hp  
Ämnesdidaktik och metodik (instrumentprofiler) eller
Ämnesdidaktik och metodik (sångprofil)
15 hp 10 hp
Självständigt examensarbete   15 hp
Musikaliska hantverkskurser 15 hp (efter förkunskapsbedömning)    
Ensembleledning för profil Sång: Körledning 2,5 hp 2,5 hp
Digitala verktyg 2,5 hp 2,5 hp
Arrangering 2,5 hp 2,5 hp
Piano- och röststudier 10 hp (efter förkunskapsbedömning)    
Introduktion till pianostudier, Ackompanjemang och samspel alt. Pianostudier 2,5 hp 2,5 hp
Rösten i sång och tal (för profil Sång) Röst och tal 2,5 hp 2,5 hp
Profilspecifika kurser 10 hp    
Blås/Stråk/Annat instrument 5 hp 5 hp
El-/Kontrabas 5 hp 5 hp
Gitarr, elgitarr 5 hp 5 hp
Piano 5 hp 5 hp
Slagverk 5 hp 5 hp
Sång 5 hp 5 hp

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 15 hp

År 1

År 2

VFU 7,5 hp 7,5 hp