logo

Antagningsprov genomförs till största del digitalt genom videoinspelade underlag som du ombeds lämna in under vecka 17–19. Kallelse och instruktioner om de förberedda uppgifterna skickas ut vecka 16 till den e-postadress du angett i din ansökan. Går du vidare kan du bli kallad till ytterligare prov och intervju vid SMI i vecka 20 (separat kallelse skickas ut under vecka 19).

Allmänt om dina inlämnade videounderlag

Börja varje inspelning med att tydligt säga ditt namn och vad du ska spela för stycke/genomför för prov. Spela in i en lokal med adekvat ljus där du kan genomföra din video ostörd i ljud och bild. Du kan spela in med valfri utrustning bara resultatet blir att vi tydligt ser och hör dig. Tänk på att mikrofonen på mobila enheter ofta är bättre än den på en dator. Videon skall göras i en tagning per stycke utan redigering av ljud eller bild d.v.s. inga effekter, EQ eller mixning utan “rå-ljud genom mikrofon”

För alla sökande gäller gemensamma antagningsprov och profilprov (läs nedan).

Årets gruppledningsprov ställs in i sitt vanliga format. Istället tillkommer vissa instruktioner i profilernas undervisningsprov samt en utökad intervju.

Proven hålls online vecka 18 för de som söker profil sång, vecka 20 vid SMI för sökande till övriga profiler som går vidare i provprocessen. Underlag och instruktioner om proven får du i samband med kallelse vecka 16.

Teoriprovet sker i form av ett prov i Musiklära och innehåller:

Tonnamn, oktavbeteckningar, notation med diskant- och basklav, dur- och mollskalor, intervall, ackord, transponering, harmonisk analys (funktionsanalys eller steganalys), fyrstämmig sats.

Till uppgiften ackord, harmonisk analys och fyrstämmig sats har du tillgång till klaviatur.

Provexempel samt facit kan du ladda ner nedan.

Gehörsprovet består av två delar:

Gehörsprovets första del kan du testa själv genom att ladda hem ett testprov i gehör. Du får då en provblankett med uppgifter som du skall lösa samt facit till uppgifterna. Musikexemplen finns som mp3-filer vilka du kan använda om du har ett program som kan spela upp mp3-filer i din dator (t.ex. Windows Media Player eller iTunes).

Du kan också ladda över filerna till en mp3-spelare.

På provet spelas rytm-, melodi- och ackorduppgifter där du ska komplettera en notbild. På testprovet är inspelningarna gjorda med syntar, men på det ”riktiga gehörsprovet” används riktiga instrument.

Vid gehörsprovets andra del kommer du att få en noteringsuppgift ("plankningsuppgift"). Den innebär att du från en inspelning (sång och ackompanjemang) skall skriva ned melodi och ackord. Du arbetar vid denna uppgift med hjälp av en CD-spelare/dator och har tillgång till klaviatur. Du lägger upp arbetet på det sätt som passar dig.

Testprov
Teoriprov
Teoriprovfacit
Gehörsprov
Gehörsprovfacit
Ackord 1 (mp3)
Ackord 2 (mp3)
Ackord 3 (mp3)
Melodi 1 (mp3)
Melodi 2 (mp3)
Melodi 3 (mp3)
Rytm 1 (mp3)
Rytm 2 (mp3)
Rytm 3 (mp3)
Båda proven (2.9Mb)

Du lämnar in en inspelad video där du spelar piano. Detta gör du under perioden vecka 18–20. Du uppmanas alltså leta en möjlighet att under den tiden kunna spela in en lokal med piano du kan spela in provunderlaget på. I viss mån kan detta prov samverka med undervisningsprovet eller sångprovet (om du använder piano i dessa prov) och därmed inte behöver genomföras separat.

Alla sökande till kandidat- och högskoleutbildning gör ett pianoprov bestående av ett ackompanjemangsprov samt några oförberedda uppgifter som handlar om notläsning (avista) på klaviatur, ackordspel på gehör och efter ackordbeteckningar. För den som har gitarr som huvudackordinstrument finns möjlighet att göra ackompanjemangsprov och ackordspel på gehör även på gitarr.

Pianoprovet är diagnostiskt och inte direkt avgörande för antagning, men kan vara meriterande i konkurrensen med övriga sökande inom profilen.

Sökande till sångprofil skall även spela ett obligatoriskt pianostycke (skickas ut med kallelsen) samt ett eget valt pianostycke från sitt huvudsakliga repertoarområde.

Sökande till pianoprofil gör ovanstående moment i samband med profilprovet.

OBS! Exempel från prov från ett tidigare år. Aktuella provunderlag skickas till de sökande ca 2 veckor före antagning.

Ackompanjemangsprov 2014 [provexempel]

OM FÖRBEREDELSE INFÖR PROVET: Skalor och kadenser ingår ej i prov men skalor i dur och moll (upp till tre förtecken) samt kadenser (ackordspel) är bra fingersättnings- och greppmetodiska övningar att värma upp inför spel. Ackordspelsövning har du nytta av inför de oförberedda delar som ingår i pianoprovet. Anvisningar och fingersättningar kan du ladda hem här.

Sång

Spela in på video en valfri sång a cappella eller med eget ackompanjemang.
(gäller ej sökande till sångprofilen)

Intervju

Går du vidare i antagningsproven kallas du till intervju med juryn under vecka 20. Dessa kan komma att hållas vid SMI, så vara beredd att kunna närvara. Mer information skickas i kallelsen vecka 16 och besked med kallelse till intervju får du om du går vidare i antagningsprocessen, senast vecka 19.

Spela in de stycken du har uppgett du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per stycke. Du kan eventuellt välja att spela till en förinspelad bakgrund. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • 3-4 stycken från olika epoker och genrer, t ex gärna ett stycke från barocken eller annan epok.
 • Du får också gärna spela ett gehörsstycke – folkmusik, jazz eller rock eller improvisation i valfri genre
 • A prima vista uppgift
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisa på huvudinstrumentet på en visa som eleven/eleverna förberett
 • Lära ut ett stycke på gehör

Spela in de stycken du har uppgett du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per stycke. Du kan ha med en ackompanjatör om behövs eller eventuellt välja att spela till en förinspelad bakgrund. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande till kandidat-/högskoleexamen:

 • a) Ett stycke från ditt huvudsakliga repertoarområde, (jazz/pop/rock eller västerländsk konstmusik)
 • b) Ett stycke från det repertoarområde som inte är ditt huvudsakliga.

Om du i a) valt ett stycke från jazz/pop/rock (ditt huvudsakliga repertoarområde) skall du i b) välja ett stycke från västerländsk konstmusik. Om du i a) valt västerländsk konstmusik gäller att i b) välja jazz/pop/rock. (OBS! Jazz/pop/rockrepertoar skall innehålla improviserade inslag)

 • A prima vista (oförberedd notläsning)
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid)
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

Spela in de stycken du har fått skickat dig tillsammans med kallelsen vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande till kandidat-/högskoleexamen:

Sökande på elbas:
 • a) Spela två egenvalda stycken av olika karaktär.
 • b) Obligatoriskt genrespel: Spela i fyra olika genrer; rock, blues, jazz, funk (inkl solo i alla stilar) Noter skickas från SMI i god tid före prov.
  (Obligatoriskt genrespel skall ej göras av påbyggnadssökande)

eller:

Sökande på kontrabas:
 • a) Två egenvalda stycken av olika karaktär: meddela senast två veckor innan om ackompanjatör önskas. Noter bör skickas senast två veckor före provet. Alternativet är egen ackompanjatör.
 • b) Obligatoriskt spel: Quinze Exercises Etudes Nr 3 – 4 (Charles Labro) skickas från SMI i god tid före prov.

samt för alla sökanden:

 • A prima vista (oförberedd notläsning) -prov: melodispel och komp
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse

Spela in de stycken (ett valfritt plus de stycken du har fått skickat dig tillsammans med kallelsen vecka 16) på video i ljud och bild, en video per stycke. Du kan eventuellt välja att spela till en förinspelad bakgrund. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande till kandidatexamen:

 • a) Spela ett eget valt stycke i en genre som ligger dig närmast.
 • b) Obligatoriskt genrespel : Spela i fyra olika genrer – (hård)rock, blues, jazz/fusion, funk (inkl solo i alla stilar), förberedd uppgift.

Sökande till högskoleexamen:

Spela ett eget valt stycke i en genre som ligger dig närmast.

samt för alla sökande

 • A prima vista: Melodi och ackordspel
 • Gestaltningsprov: 30 minuters förberedelsetid
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

Spela in de stycken du har uppgett du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per stycke. Du kan eventuellt välja att spela till en förinspelad bakgrund. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande till kandidatexamen:

 • Spela två fritt valda stycken från olika tidsepoker inom västerländsk konstmusik.
 • Spela ett fritt valt stycke från en annan genre, t.ex. folkmusik, jazz eller rock. Du kan välja att spela på elgitarr om du vill.

Sökande till högskole-/kandidatexamen:

 • A prima vista: Melodi och ackordspel.
 • Oförberedd kompuppgift
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

Spela in de stycken du har uppgett du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per stycke. Du kan eventuellt välja att spela till en förinspelad bakgrund. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande till kandidatexamen med klassisk inriktning

 • Ett stycke från barocken eller wienklassicismen
 • Ett stycke från romantiken (utantill)
 • Ett stycke från 1900-talet
 • Ett gehörsstycke – folkmusik, jazz eller rock eller improvisation i valfri genre

Sökande till kandidatexamen med populärmusikalisk inriktning

 • Ett stycke i pop/rock-stil, utantill
 • Ett stycke i jazz/latin-stil, utantill.
 • J S Bach: En Invention eller B Bartok: Ett stycke ur Mikrokosmos IV

samt för alla sökande

 • Ackompanjemangsuppgift, förberedd och oförberedd
 • A prima vista uppgift
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

Spela in de stycken du har fått skickat dig tillsammans med kallelsen vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande till högskole-/kandidatexamen:

 • Spela ett obligatoriskt stycke för vardera liten trumma och melodiskt slagverk. Skickas hem senast 2 veckor före provet.
 • A prima vista på liten trumma och melodiskt slagverk
 • Spel på trumset, oförberett
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

Spela in de stycken du har uppgett du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per stycke. Du kan ha med en ackompanjatör om behövs eller eventuellt välja att spela till en förinspelad bakgrund. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande till kandidatexamen:

 • Spela två stycken från skilda epoker; västerländsk konstmusik
 • Prov i skalspel spela en valfri durskala och en valfri mollskala

Sökande till kandidat/högskoleexamen:

 • Spela ett stycke från nordisk folkmusik, visa eller annan traderad musik
 • A prima vista
 • Gestaltningsprov (30 minuters förberedelsetid)
 • Undervisningsprov med liten grupp/enskilt barn:
 • Undervisa på huvudinstrumentet på en visa som eleven/eleverna förberett
 • Lära ut ett stycke på gehör

Spela in de sånger du har uppgett att du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per sång. Du kan välja att sjunga till eget ackompanjemang, någon annans ackompanjemang, till en förinspelad bakgrund eller skicka noter och låta en pianist på SMI spela in en bakgrund till dig.

 • a) Välj två sånger från ditt huvudsakliga repertoarområde, utantill.
 • b) Välj en sång från annat repertoarområde, utantill. Har du ditt huvudfack inom populärmusik ska du sjunga en sång ur den klassiska sånglitteraturen (ej musikal eller visa). Har du ditt huvudfack inom klassisk sång kan du välja musik från en populärmusikalisk genre eller visa (OBS ej musikal eller visa med klassisk tonbildning.)

Går du vidare kommer du också att få göra:

 • c) A prima vista uppgift (sker via zoom i realtid)
 • d) Improvisationsuppgift (sker via zoom i realtid)
 • e) Undervisningsprov

Undervisningsprovet ska också skickas in som film. Du själv väljer elev, antingen en elev som du brukar jobba med eller be en vän, familjemedlem eller bekant att ställa upp som elev.

Lektionen ska vara 15 minuter och innehålla en kort röstuppvärmning samt arbete med en valfri sång. Har du möjlighet att använda piano för ackompanjemang till sången och stöd i sånguppvärmningen så är det bra. Eleven bör kunna sången i förväg så att ni har möjlighet att arbeta både med uttryck och sångteknik.

Spela in de stycken du har uppgett du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per stycke. Du kan ha med en ackompanjatör om behövs eller eventuellt välja att spela till en förinspelad bakgrund. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande med klassisk inriktning

 • Två stycken av olika karaktär från olika epoker barocken, wienklassicismen, romantiken och 1900-talet eller nyare
 • Ett gehörsstycke – folkmusik, jazz eller rock eller improvisation i valfri genre

Sökande med populärmusikalisk inriktning

 • Ett stycke i pop/rock-stil, utantill
 • Ett stycke i jazz/latin-stil, utantill.
 • J S Bach: En sats ur en solosvit, sonat, partitur eller liknande

Sökande med folkmusikalisk inriktning

 • Två stycken av olika karaktär från ditt huvudsakliga repertoarområde
 • J S Bach: En sats ur en solosvit, sonat, partitur eller liknande

samt för alla sökande

 • A prima vista uppgift
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

Spela in de stycken du har uppgett du ska förbereda för profilprovet i din ansökan på video i ljud och bild, en video per stycke. Du kan ha med en ackompanjatör om behövs eller eventuellt välja att spela till en förinspelad bakgrund. Mer instruktioner om detta finns i kallelsen som skickas till dig vecka 16.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande till kandidat-/högskoleexamen:

 • a) Ett stycke från ditt huvudsakliga repertoarområde, (jazz/pop/rock eller västerländsk konstmusik)
 • b) Ett stycke från det repertoarområde som inte är ditt huvudsakliga.

Om du i a) valt ett stycke från jazz/pop/rock (ditt huvudsakliga repertoarområde) skall du i b) välja ett stycke från västerländsk konstmusik. Om du i a) valt västerländsk konstmusik gäller att i b) välja jazz/pop/rock. (OBS! Jazz/pop/rockrepertoar skall innehålla improviserade inslag)

 • A prima vista (oförberedd notläsning)
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid)
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.