logo
mn

Accordeon

Profilansvarig: Anita Agnas

Kandidatutbildning – profiler

Du får accordeon- och metodikundervisning under alla tre åren. Metodiken syftar till att utveckla din förmåga att undervisa på alla nivåer och inom olika undervisningsformer - enskilt och i grupp - och med gehörsspel och samspel som viktig grund. Du får en allsidig och detaljerad kännedom om metoder, undervisningslitteratur och repertoar.

Du får kunskaper om hur man undervisar i instrumentalteknik, och utvecklar din förmåga att strukturera en progressiv undervisning utifrån elevers skilda förutsättningar och inriktningar.

Du får en bred utbildning med undervisning i olika genrer på ditt huvudinstrument som ska förbereda dig för de krav som ställs på en accordeonpedagog idag och i framtiden. Arbetet såväl enskilt som i grupp ger dig kompetens att undervisa på accordeon, dragspel och ensemble.

Senast upppdaterad: 2024-01-09