logo

Kursplaner: Utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan inriktning Musikskapande  90 hp

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 25 hp

År 1

År 2

År 3*
(Mph)

Pedagogik och musikdidaktik 10 hp    
Vetenskapsteori och forskningsmetoder eller Musikdidaktiska utmaningar 5 hp    
Musikpedagogik och psykologi   10 hp  

ÄMNESSTUDIER 52,5 hp

År 1

År 2

År 3*
(Mph)

Musikskapande genrebreddning 5 hp    
Ämnesdidaktik - musikskapande metodik 15 hp 7,5 hp 2,5 hp
Självständigt examensarbete     15 hp
Musikaliska hantverkskurser 7,5 hp (efter förkunskapsbedömning)      
Introduktion till gehörslära eller Digitala verktyg 2,5 hp   2,5 hp
Introduktion till musiklära eller Arrangering 2,5 hp   2,5 hp
Gruppledning eller Ensembleledning 2,5 hp   2,5 hp
Piano- och röststudier 10 hp (efter förkunskapsbedömning)    
Antigen Introduktion till pianostudier, Pianostudier eller Ackompanjemang och samspel 2,5 hp 2,5 hp
Rösten i sång och tal 2,5 hp 2,5 hp  
Profilspecifika kurser 10 hp      
Profilstudier - musikskapande 5 hp 5 hp  

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 12,5 hp

År 1

År 2

År 3*
(Mph)

VFU – delkurser A1, A2 och B1 7,5 hp 5 hp 2,5 hp

SUMMA

60 hp 30 hp 30 hp

* Kursbevis för Kulturskoleklivet 90hp erhålls efter år 2. Möjlighet att avlägga högskoleexamen finns genom ett tredje års studier. Möjligheten finns också att läsa kurserna i år 3 över studieplanen för år 2.

Senast upppdaterad: 2024-01-09