logo

Kursplaner: Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 30 hp

År 1 År 2 År 3
Pedagogik och musikdidaktik 15 hp 15 hp    
Pedagogik, psykologi och vetenskapsteori 15 hp   15 hp  

ÄMNESSTUDIER 120 hp

År 1 År 2 År 3
Ämnesdidaktik och metodik Instrument 25 hp alt. 7,5 hp 7,5 hp 10 hp
Ämnesdidaktik och metodik Sång 25 hp 7,5 hp 7,5 hp 10 hp
Huvudinstrument/Sång 25 hp 7,5 hp 7,5 hp 10 hp
Självständigt examensarbete 15 hp     15 hp
Musikvetenskap och kulturhistoria 7,5 hp 2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Digitala verktyg 5 hp 2,5 hp 2,5 hp  
Musikaliska hantverk 20 hp      
Arrangering 7,5 hp 2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Ensembleledning 7,5 hp alt. Kör- och
ensembleledning 7,5 hp
(för sångstuderande)
2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Gehör 5 hp 2,5 hp 2,5 hp  
Piano- och röststudier 12,5 hp      
Pianostudier 7,5 hp alt.
Ackompanjemang och samspel (vissa profiler)
2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Rösten i sång och tal 5 hp 2,5 hp 2,5 hp  
Tal och fonetik 5 hp 2,5 hp 2,5 hp  
Profilspecifika kurser 10 hp      
Gitarr, elgitarr 5 hp 5 hp  
El-/Kontrabas 5 hp 5 hp  
Slagverk 5 hp 5 hp  
Piano 5 hp 5 hp  
Accordeon, Stråk, Bleckblås/Träblås 5 hp 5 hp  
Sång 5 hp 5 hp  

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 20 hp

År 1 År 2 År 3
VFU 7,5 hp 7,5 hp 5 hp

INDIVIDUELLA VAL 10 hp

(År 1) År 2 År 3
Improvisation, gestaltning och metodik med utgångspunkt i jazz 5 hp      
Komposition i musikundervisningen – med utgångspunkt i 1900-talets konstmusik 5 hp      
Metodik för biinstrument 10 hp      
Musikteorimetodik 5 hp      
Ensemblemetodik i populärmusik      
Folklig sång 5hp      
Kammarmusik 5hp      
Rockgruppsensemble 5hp