logo

Kursplaner: Högskoleexamen i musikpedagogik 120 hp inriktning Instrument/Sång – profil Annat instrument

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 25 hp

År 1

År 2

Pedagogik och musikdidaktik 10 hp  
Vetenskapsteori och forskningsmetoder eller Musikdidaktiska utmaningar 5 hp
Pedagogik och psykologi   10 hp

ÄMNESSTUDIER 80 hp

År 1

År 2

Huvudinstrument Genrebreddning 5 hp  
Ämnesdidaktik och metodik (instrumentprofiler) eller
Ämnesdidaktik och metodik (sångprofil)
15 hp 10 hp
Självständigt examensarbete   15 hp
Musikaliska hantverkskurser 7,5 hp (efter förkunskapsbedömning)    
Introduktion till gehörslära eller Digitala verktyg 2,5 hp 2,5 hp
Introduktion till musiklära eller Arrangering 2,5 hp 2,5 hp
Gruppledning eller Ensembleledning 2,5 hp 2,5 hp
Piano- och röststudier 10 hp (efter förkunskapsbedömning)    
Introduktion till pianostudier, Pianostudier eller Ackompanjemang och samspel 2,5 hp 2,5 hp
Rösten i sång och tal 2,5 hp 2,5 hp
Profilspecifika kurser 10 hp    
Kammarmusik/Ensemble – spel och metodik 2,5 hp
Profilspecifik kännedom 2,5 hp

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 15 hp

År 1

År 2

VFU 7,5 hp 7,5 hp

° Individuell prövning av studenternas förkunskaper kan föranleda ändringar och justeringar i studieplanen ovh kursnivån i dessa kurser.

Senast upppdaterad: 2023-03-15