logo

Kursplaner: Högskoleexamen i musikpedagogik 120 hp profil Annat instrument

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 25 hp

År 1

År 2

Pedagogik, musikdidaktik och vetenskapsteori 15 hp 15 hp  
Pedagogik och psykologi 10 hp   10 hp

ÄMNESSTUDIER 80 hp

År 1

År 2

Huvudinstrument Genrebreddning 5 hp 5 hp  
Ämnesdidaktik och metodik 25 hp (instrumentprofiler) eller
Ämnesdidaktik och metodik 25 hp (sångprofil)
15 hp 10 hp
Självständigt examensarbete 15 hp   15 hp
Musikaliska hantverkskurser 25 hp    
Västerländsk gehörslära° 2,5 hp 2,5 hp
Västerländsk musiklära° 2,5 hp 2,5 hp
Musikvetenskap och kulturhistoria 2,5 hp 2,5 hp
Ackordspel och ackompanjemang (gitarr/piano)° 2,5 hp 2,5 hp
Rösten i sång och tal 5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Profilspecifika kurser 10 hp    
Kammarmusik/Ensemble 2,5 hp 2,5 hp
Övriga profilinstrument 2,5 hp 2,5 hp

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 15 hp

År 1

År 2

VFU 7,5 hp 7,5 hp

° Individuell prövning av studenternas förkunskaper kan föranleda ändringar och justeringar i studieplanen ovh kursnivån i dessa kurser.