logo

Kursplaner: Högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning 120 hp

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 25 hp

År 1

År 2

Pedagogik 10 hp 5 hp 5 hp
Kommunikation och ledarskap 5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Didaktik och samverkan 7,5 hp 5 hp 2,5 hp
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2,5 hp 2,5 hp  

ÄMNESSTUDIER 80 hp

År 1

År 2

Ämnesdidaktik 25 hp 15 hp 10 hp
Huvudinstrument Genrebreddning 5 hp 5 hp  
Självständigt examensarbete 15 hp   15 hp
Digitala verktyg 5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Musikaliska hantverk 10 hp    
Arrangering 1, 5 hp alt. Arrangering 2, 5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Ensembleledning grund 5 hp alt. Ensembleledning fördj 5 hp alt.
Körledning 5 hp (för sångstuderande)
2,5 hp 2,5 hp
Piano- och röststudier 10 hp    
Pianostudier 1, 5 hp alt. Pianostudier 2, 5 hp alt.
Ackompanjemang och samspel (vissa profiler)
2,5 hp 2,5 hp
Rösten i sång och tal 5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Tal och fonetik 5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Profilspecifika kurser 10 hp    
Gitarr, elgitarr 5 hp 5 hp
El-/Kontrabas 5 hp 5 hp
Slagverk 5 hp 5 hp
Piano 5 hp 5 hp
Accordeon, Stråk, Bleckblås/Träblås 5 hp 5 hp
Sång 5 hp 5 hp

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 15 hp

År 1

År 2

VFU 7,5 hp 7,5 hp