logo

Kursplaner: Högskoleexamen i logonomi 120 hp

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 40 hp

År 1

År 2

Metodik och didaktik 22,5 hp 13,5 hp 9 hp
Metodik för ledarskap och kommunikation 7,5 hp (7,5 hp) (7,5 hp)
Psykologi och Pedagogik 7,5 hp (7,5 hp) (7,5 hp)
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2,5 hp 2,5 hp  

ÄMNESSTUDIER 80 hp

År 1

År 2

Muntlig framställning 20 hp 10 hp 10 hp
Scenisk produktion 2,5 hp 2,5 hp  
Röstträning 10 hp 6 hp 4 hp
Röstens anatomi och fysiologi 7,5 hp 7,5 hp  
Retorik 7,5 hp (7,5 hp) (7,5 hp)
Kroppslig medvetenhet och gestaltning 7,5 hp 2,5 (5) hp 2,5 (5) hp
Fonetik och röstakustik 10 hp (5 hp) (5 hp)
Självständigt examensarbete 15 hp   15 hp