logo
mn

LÄRARLYFTET PÅ SMI

I samarbete med Södertörns högskola erbjuder SMI tre lärarlyftskurser i musik. Kursernas syfte är att studenten utvecklar ämnesdidaktiska kunskaper och musikaliska färdigheter som överensstämmer med vad som krävs för att kunna undervisa i grundskolan årskurs 1-6 enligt Lgr11.

Nästa kursstart är vt 2017

Anmälan och mer information om respektive kurs:

Musik för lärare årskur 1-3, 30 hp

Musik för lärare årskurs 4-6, 30 hp

Musik för fritidspedagoger eller motsvarande, 30 hp

Kurserna löper över två terminer och läses på halvfart. Campusförlagda studier genomförs huvudsakligen på SMI. Den campusförlagda tiden är utlagd som fyra kursdagar i följd vid terminsstarter samt torsdag och fredag vid sex kurstillfällen per termin, sammanlagt 16 kursdagar per termin.

För mer information om Lärarlyftet, se Skolverkets webbplats:

Anmälningsperiod: 15 september - 17 oktober

Kontaktperson på Södertörns högskola:
Karin Boberg
Utvecklingsledare för samverkan, LU Lärarutbildningen
08-608 40 87
Kontakt
Anna-Carin Ahl, utbildningsledare
anna-carin.ahl@smi.se
tel: 08-611 95 65
SMI:s Expedition
info@smi.se
tel: 08-611 05 02