logo

Kursplaner: Utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan – inriktning musik 90 hp

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 25 hp

År 1

År 2

År 3*
(Mph)

Pedagogik, musikdidaktik och vetenskapsteori 15 hp 15 hp    
Pedagogik och psykologi 10 hp   10 hp  

ÄMNESSTUDIER 52,5 hp

År 1

År 2

År 3*
(Mph)

Huvudinstrument Genrebreddning 5 hp 5 hp    
Ämnesdidaktik och metodik 25 hp (instrumentprofiler) alt.
Ämnesdidaktik och metodik 25 hp (sångprofil) ) – delkurser A-C
15 hp 7,5 hp 2,5 hp
Självständigt examensarbete 15 hp     15 hp
Musikaliska hantverkskurser 30 hp      
Arrangering 1, 5 hp alt. Arrangering 2, 5 hp – delkurs A 2,5 hp   2,5 hp
Digitala verktyg 5 hp – delkurs A 2,5 hp   2,5 hp
Ensembleledning grund 5 hp alt.
Ensembleledning fördj 5 hp alt.
Körledning 5 hp (sångprofil) – delkurs A
2,5 hp   2,5 hp
Pianostudier 1, 5 hp samt Pianostudier 2, 5 hp alt.
Ackompanjemang och samspel (vissa profiler) – delkurs A
2,5 hp   2,5 hp
Rösten i sång och tal 5 hp alt.
Tal och fonetik 5 hp (sångprofil)
2,5 hp 2,5 hp  
Profilspecifika kurser 10 hp      
Accordeon, Stråk, Bleckblås/Träblås 5 hp 5 hp  
El-/Kontrabas 5 hp 5 hp  
Gitarr, elgitarr 5 hp 5 hp  
Piano 5 hp 5 hp  
Slagverk 5 hp 5 hp  
Sång 5 hp 5 hp  

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 12,5 hp

År 1

År 2

År 3*
(Mph)

VFU – delkurser A-B 7,5 hp 5 hp 2,5 hp

SUMMA

60 hp 30 hp 30 hp

* Kursbevis för Kulturskoleklivet 90hp erhålls efter år 2. Möjlighet att avlägga högskoleexamen finns genom ett tredje års studier. Möjligheten också finns att läsa kurserna i år 3 över studieplanen för år 2.