logo

Antagningsprov: Kulturskolepedagog 90 hp – inriktning musikproduktion/DJ/låtskrivande

Sökande gör antagningsprov inom vald profil genom huvudprov, undervisningsprov samt gemensamma prov i piano/gitarr, gruppledning, gehör och musikteori. En egen portfölj med klingande exempel på egenproducerad musik lämnas in två veckor före antagningsprovet.


Antagningsprov äger rum två eller tre dagar under vecka 20 2020. Kallelse och förberedda uppgifter skickas ut senast 2 veckor i förväg (till den adress du anger i din ansökan).

För alla sökande gäller gemensamma antagningsprov och profilprov (läs nedan).

Du har tio minuter på dig att på gehör lära ut en enkel musikalisk form till en grupp på ca 5-10 personer. Gruppen består av dina medsökande kamrater.

Till ditt förfogande finns piano, akustisk gitarr, elbas, ett par congas, diverse rytminstrument (maraccas, claves, tamburiner, cymbaler, trianglar) och du kan även använda ditt och dina medsökandes huvudinstrument.

Det står dig helt fritt att använda det musikaliska materialet så som du själv vill. Arbeta enbart vokalt, med röst och rörelse eller gör en instrumental tolkning av det valda stycket. Talkör och slagverk, solosång till liten musikensemble, kördans – möjligheterna är många. Gör det musikaliska materialet till ditt.

Vi bedömer din förmåga att skapa kontakt med gruppen och hur du leder och samspelar med den. Vi bedömer även musikaliteten i dina instruktioner och i det färdiga resultatet. Det är viktigt att du instruerar dina kamrater gehörsvägen, dela alltså inte ut några not- eller textpapper. Tiden är knapp, men man hinner mer än man tror, och det gäller att jobba enkelt och tydligt.

Lycka till!

OBS! Provexempel från ett tidigare år. Aktuella provunderlag skickas till de sökande ca 2 veckor före antagning.

Exempel på låtar

I teoriprovet testar du din kunskap om tonnamn, oktavbeteckningar, notation med diskant- och basklav, dur- och mollskalor, intervall och ackord.

Gehörsprovet består av två delar. I ena delen spelas rytm-, melodi- och ackorduppgifter där du ska komplettera en notbild. Vid gehörsprovets andra del får du en noteringsuppgift ("plankningsuppgift"). Den innebär att du från en inspelning (sång och ackompanjemang) skall skriva ned melodi och ackord. Du arbetar vid denna uppgift med hjälp av en dator och har tillgång till klaviatur. Du lägger upp arbetet på det sätt som passar dig.

Teori- och gehörsprovet är diagnostiskt och inte direkt avgörande för antagning.

Alla sökande till kandidat- och högskoleutbildning gör ett pianoprov bestående av ett ackompanjemangsprov samt några oförberedda uppgifter som handlar om notläsning (avista) på klaviatur, ackordspel på gehör och efter ackordbeteckningar. För den som har gitarr som huvudackordinstrument finns möjlighet att göra ackompanjemangsprov och ackordspel på gehör även på gitarr.

Pianoprovet är diagnostiskt och inte direkt avgörande för antagning, men kan vara meriterande i konkurrensen med övriga sökande inom profilen.

Sökande till sångprofil skall även spela ett obligatoriskt pianostycke (skickas ut med kallelsen) samt ett eget valt pianostycke från sitt huvudsakliga repertoarområde.

Sökande till pianoprofil gör ovanstående moment i samband med profilprovet.

OBS! Exempel från prov från ett tidigare år. Aktuella provunderlag skickas till de sökande ca 2 veckor före antagning.

Ackompanjemangsprov 2014 [provexempel]

OM FÖRBEREDELSE INFÖR PROVET: Skalor och kadenser ingår ej i prov men skalor i dur och moll (upp till tre förtecken) samt kadenser (ackordspel) är bra fingersättnings- och greppmetodiska övningar att värma upp inför spel. Ackordspelsövning har du nytta av inför de oförberedda delar som ingår i pianoprovet. Anvisningar och fingersättningar kan du ladda hem här.

Sång

En valfri låt a cappella eller med eget ackompanjemang. Sökande till låtskrivarprofil framför en egenkomponerad låt.

Rytmikprov

Genomförs i samband med gruppledningsprovet.

Intervju

I samband med profilprovet görs en kortare intervju.

Förberedd uppgift: Du ombeds lämna in exempel på tre kontrasterande egenskapade låtar, produktioner och/eller DJ-mixar (max 12 minuter speltid totalt för alla tre). För varje låt/produktion: ge en kort (max 1 A4-sida) synopsis kring den – din roll i låtskapandet/produktionen, din inspiration/källa till verket, finns det ett syfte, vad finns för bakgrund till dess tillkomst etc. Du intervjuas kring dessa låtar/produktioner vid provet.

Oförberedd uppgift: Under ca en och en halv timmar får du utifrån givna instruktioner, producera ett eget musikverk. Verket behöver inte vara ”komplett” när provet är klart, men ska kunna visa en process du följer mot ett musikaliskt resultat utifrån givna ramar. I slutat av provet framför du ditt resultat och blir frågade kring det.

Du får ett eget rum med piano/keyboard och gitarr till förfogande. Du har också tillgång till dator (Apple) med följande program:

  • Logic
  • GarageBand
  • Soundtrap
  • FL Studio
  • Ableton Live

Du kan även använda egen medhavd dator och/eller DJ utrustning för denna uppgift.

Undervisningsprov: Undervisningsprov med liten grupp/enskild elev:

Handleda ett verk som eleven/eleverna har skapat i syfte att förbättra/utveckla verket. Verket skickas ut på förhand till den sökande. Introducera en ny uppgift alternativt föreslå en utveckling av det tidigare materialet.