logo

Fristående kurser 16–17

Ergonomi för instrumentalister och sångare 7,5 hp

mn

Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om kroppens och medvetandets samspel i alla våra handlingar. Den ger verktyg till hur ett ergonomiskt hållbart förhållningssätt i musicerandet kan ligga till grund för både den personliga, musikaliska och pedagogiska utvecklingen.

Innehåll

  • Samlad rörelselära
  • Aktiv avspänning
  • Funktionell anatomi
  • Ergonomisk hållbarhet med instrument vid musicerande, instudering och framförande

Kursansvarig

Helle Axel Nilsson

Upplägg

Kvartsfart, en termin, ht 2017 respektive vt 2018, nio fredagar under en termin, ramtid kl 10–15

Ansökan

Senast 15 april respektive 15 oktober 2017

Lärare

Helle Axel Nilsson

Kursplan

Ergonomi för instrumentalister och sångare 7,5 hp