logo

Fortbildning 18–19

mn

Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp (uppdragsutbildning)

 

SMI har i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting och i samråd med flera erfarna konstnärligt verksamma inom vård och omsorg, tagit fram en uppdragsutbildning för dig som arbetar inom äldreomsorg och/eller vård riktad mot äldre, som kan underlätta för ett personcentrerat arbetssätt.

Vi har utformat en utbildning i hur omvårdnad och bemötande kan utvecklas med hjälp av konstnärliga verktyg som musik, sång, rim, ramsor, poesi, dans och rörelse. Utbildningen bygger på forskning och beprövad erfarenhet som visar på hur musik och dans kan användas som en medveten psykosocial omvårdnadsinsats, inte minst i demensvården.

Utbildningen ges i form av en kurs på 7,5 högskolepoäng (hp). Kursen är uppdelad i tre delkurser, var och en på 2,5 hp som erbjuds sammanlagt under tre terminer. Varje delkurs består av

  • 4 halvdagsträffar under terminen, eftermiddagar kl.13-16
  • 25-35 timmars praktisering av kursinnehållet i det egna ordinarie arbetet
  • 20-30 timmars egna studier (främst läsning samt egen dokumentering)

OBS: Du behöver inte ha högskolebehörighet för att gå utbildningen. Däremot ska du vara verksam inom äldreomsorg och/eller vård riktad mot äldre och registreras till utbildningen av din uppdragsgivare.

Huvudlärare/kursansvarig

Katarina Lindblad

Upplägg

Kursstart hösttermin 2019 (beräknat kursslut årsskiftet 2020-2021). Kursen beräknas starta också till vårtermin 2020 (beräknat kursslut sommaren 2021).

Kurstillfällen ht 2019:

Delkurs 1 tisdagar 17/9, 15/10, 26/11 och 17/12 kl.13-16 på SMI

Delkurs 2 tisdagar 1/10, 22/10, 19/11 och 10/12 kl.13-16 på SMI

Kursavgift

3.000 kr (exkl moms 25%) per deltagare, delkurs och termin.

Anmälan

Anmälan sker via särskild formulär för kursstart ht19. Du kan även föranmäla dig till kursstart vt20 på samma formulär.ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN!

Kursplan

Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp