logo

Fortbildning 18–19

mn

Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp (uppdragsutbildning)

 

SMI har i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting och i samråd med flera erfarna konstnärligt verksamma inom vård och omsorg, tagit fram en uppdragsutbildning för dig som arbetar inom äldreomsorg och/eller vård riktad mot äldre, som kan underlätta för ett personcentrerat arbetssätt.

Vi har utformat en utbildning i hur omvårdnad och bemötande kan utvecklas med hjälp av konstnärliga verktyg som musik, sång, rim, ramsor, poesi, dans och rörelse. Utbildningen bygger på forskning och beprövad erfarenhet som visar på hur musik och dans kan användas som en medveten psykosocial omvårdnadsinsats, inte minst i demensvården.

Utbildningen ges i form av en kurs på 7,5 högskolepoäng (hp). Kursen är uppdelad i tre delkurser, var och en på 2,5 hp som erbjuds sammanlagt under tre terminer. Varje delkurs består av

  • 4 halvdagsträffar under terminen, eftermiddagar kl.13-16
  • 25-35 timmars praktisering av kursinnehållet i det egna ordinarie arbetet
  • 20-30 timmars egna studier (främst läsning samt egen dokumentering)

OBS: Du behöver inte ha högskolebehörighet för att gå utbildningen. Däremot ska du vara verksam inom äldreomsorg och/eller vård riktad mot äldre och registreras till utbildningen av din uppdragsgivare.

Huvudlärare/kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Kursstart vårtermin 2019 (beräknat kursslut sommaren 2020) alternativt hösttermin 2019 (beräknat kursslut årsskiftet 2020-2021)

Kurstillfällen vt 2019: tisdagar 29/1, 19/2, 19/3 och 9/4 kl.13-16 på SMI

Kursavgift

3.000 kr (exkl moms 25%) per deltagare, delkurs och termin.

Anmälan

Du kan fortfarande söka för start vt19, i mån av plats på reservkurs - senaste sökdag 30 november. Anmäl dig på särskild formulär. Vi kontaktar dig med besked, då med nya kursdatum än de ovan, i december.

Du kan även anmäla dig (senast den 30 april 2019) för kursstart ht19. Du kan också föranmäla dig till vt20 på samma formulär.

Kursplan

Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp