logo

Fortbildning 20–21

mn

Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp (uppdragsutbildning)

 

SMI har i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting och i samråd med flera erfarna konstnärligt verksamma inom vård och omsorg, tagit fram en uppdragsutbildning för dig som arbetar inom äldreomsorg och/eller vård riktad mot äldre, som kan underlätta för ett personcentrerat arbetssätt.

Vi har utformat en utbildning i hur omvårdnad och bemötande kan utvecklas med hjälp av konstnärliga verktyg som musik, sång, rim, ramsor, poesi, dans och rörelse. Utbildningen bygger på forskning och beprövad erfarenhet som visar på hur musik och dans kan användas som en medveten psykosocial omvårdnadsinsats, inte minst i demensvården.

Utbildningen ges i form av en kurs på 7,5 högskolepoäng (hp). Kursen är uppdelad i tre delkurser, var och en på 2,5 hp som erbjuds sammanlagt under tre terminer. Varje delkurs består av

  • 4 halvdagsträffar under terminen, eftermiddagar kl.13-16
  • 25-35 timmars praktisering av kursinnehållet i det egna ordinarie arbetet
  • 20-30 timmars egna studier (främst läsning samt egen dokumentering)

OBS: Du behöver inte ha högskolebehörighet för att gå utbildningen. Däremot ska du vara verksam inom äldreomsorg och/eller vård riktad mot äldre och registreras till utbildningen av din uppdragsgivare.

Huvudlärare/kursansvarig

Katarina Lindblad

Upplägg

Ansökan är öppen för delkurs 1 med start senare under 2021 – se under "Anmälan" nedan.

Delkurs 1 tisdagar 21/9, 19/10, 16/11 och 14/12 kl.13-16 på SMI

Kursavgift

3.360 kr (exkl moms 25%) per deltagare, delkurs och termin.

Anmälan

Anmäl dig till kursen via särskild formulär för kursstart ht21.

Kursplan

Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp