logo

Fortbildning 18–19

mn

Kommunikation och estetisk verksamhet

Fortbildning som riktar sig till assistenter och pedagoger.

Den här fortbildningen fokuserar på hur assistenter/pedagoger kan skapa en miljö där alla är kreativa, samspelta och nyfikna utifrån egna förutsättningar.

Genom att använda olika konstnärliga uttryck ökar vi förmågan till kommunikation för att kunna hantera omvärlden mer kreativt. Ett varierat sätt för inlärning kan vara särskilt viktigt för personer som har en funktionsnedsättning. Kursen introducerar modeller och lekfulla övningar för samspel mellan deltagare. De verktyg och redskap som används i konstnärliga ämnen kan vara nycklar till ett fördjupat möte.

Vi undersöker hur vi kan använda estetiska ämnen för att uppnå kommunikation, lyssnande och tillfällen för reflektion. I kursen tar vi upp vikten av att sätta ord på det vi gör, utveckla ett professionellt språk och stödja varandra i yrkesrollen. Kursen är upplagd med praktiska lektioner i dans och rörelse, drama, rytmik, musik, bildskapande, samt samtal, seminarier och teori.

Studiedagen kan användas som en introduktionsdag till en högskoleutbildning på 7,5 hp

Lärare

Maria Nordlöw, dans och dramapedagog. Lärarutbildare i estetiska lärprocesser, kommunikation och ledarskap. SMI – Stockholms Musikpedagogiska institut
maria.nordlow@smi.se Tel. 070-2240821
Karin Erika Johansson, dans- musik- och dramapedagog och dansterapeut. Kulturskolans Resurscenter i Stockholm.
info@karinerika.se Tel. 0709-373037

Upplägg

Studiedag 8 juni eller 17 augusti 2017, 10.00–16.00

Kursavgift

1.480 kr/deltagare exl. moms

Anmälan

Anmälan till info@smi.se senast 30 maj respektive 7 augusti 2017