logo

Fortbildning 20–21

mn

Dansa Barnkonventionen

Kom och undersök hur dansens koreografiska nycklar kan hjälpa till att utforska mänskliga rättigheter. I ett lekfullt samspel med varandra prövar vi kroppens uttryck i rummet med hjälp av tid och kraft. Ofta uppstår nya insikter när vi gestaltar etiska värden med hjälp av ett estetiskt konstnärligt språk. Artiklarna i barnkonventionen kan på så sätt bli till levande dokument som handlar om empati, demokrati och inkludering.
Välkommen!

Lärare

Maria Nordlöw

Upplägg

Workshop 31 maj 2018 kl 13–17

Kursavgift

750 kr (inkl moms)

Anmälan

Till SMI’s expedition senast den 30 april 2018