logo

En egen konsertstol på SMI?

SMI vill fortsätta växa och utvecklas som högskola, engagera sig i samhället och bidra till barns och ungdomars kulturutövande - och vi vill att det ska synas!

Vill du vara med och stödja SMI:s utveckling och fortsatta kliv framåt?

SMI har under 2017 flyttat från Eriksbergsgatan i Stockholm till Campusområdet i Flemingsberg. SMI har under året också passat på att lansera en ny modernare grafisk profil för att ytterligare manifestera de nya kliv som SMI nu tar framöver.

SMI går en ny framtid till mötes

I och med flytten har SMI nu större och bättre lokaler anpassade för musik och konstnärligt skapande, lokaliserat till en stark akademisk miljö och en dynamisk region med många samverkansparter - såväl högskolorna på Campus som kommunerna i regionen. Detta skapar goda förutsättningar för SMI att växa, bredda sitt utbud, utvecklas i högre utbildning och forskning samt synas och samverka i det omgivande samhället.

Det är sammantaget ett både spännande och arbetsamt år vi är i men också ett år som medfört ansträngande kostnader för SMI. Vi bjuder därför in allmänheten att stödja SMI:s verksamhet och fortsatta utveckling.

Du kan vara med och sätta avtryck när vi byter miljö och satsar för framtiden!

Du som uppskattar och tror på vår verksamhet, oavsett vilken relation du har till SMI - du kan ge oss ett bidrag.

  • Gåvor från 200 kr får inbjudan till invigningen, personligt gåvobrev och omnämnande vid invigningen samt på SMI:s webbplats.
  • Gåvor från 500 kr får därutöver en tryckt listning på särskild anslagstavla i den nya lokalen.
  • Gåvor från 1000 kr får därtill en publikstol i konsertsalen benämnd med ditt namn eller den du med tillstånd nominerar.

Det går bra att betala med Swish Ange ”Gåva till SMI”.

Om du har frågor eller vill meddela oss något - du kan skicka ett e-postmeddelande med frågor och förtydliganden: info@smi.se.

Ditt stöd kommer att hjälpa oss att täcka våra kostnader för flytten, att etablera oss i området och att ta initiativ för samverkan och utveckling. Knyt starkare band med SMI samtidigt som du hjälper oss kliva framåt som högskola, mot en ny framtid.

Ett jättetack för ditt bidrag!

Ian Plaude, rektor