logo

SMI går en ny framtid tillmötes.

SMI inviger sina nya lokaler på campus Flemingsberg, torsdagen den 26 oktober kl.16-22. Välkommen!

SMI växte under sina första 50 år från studiecirkel genom studieförbund till högskola, från 1980 vid Whitlockska skolan på Eriksbergsgatan i centrala Stockholm. Nu har SMI tagit nya kliv för att skapa förutsättningar för utveckling som högskola med bredare utbildningsutbud och starkare akademisk miljö.

Den 1 juli 2017 öppnade SMI porten för sin verksamhet mitt i campus Flemingsberg, i större lokaler anpassade för musik och konstnärligt skapande. Den nya lokaliseringen medför sig nya möjligheter för SMI att i samarbete med de fyra övriga högskolor på campuset (Södertörns högskola, KTH, KI och Röda Korsets högskola), med lokal och regional samverkan i det omgivande samhället och med internationella utbyten och interkulturella perspektiv, utvecklas i både högre utbildning och forskning. Inför denna historisk händelse lanserade SMI en ny grafisk profil, där symbolen representerar kulturuttryckens gemensamma nämnare i rytm och flöde. Den grafiska profil har under 2017 publicerats i SMI:s utbildningskatalog, affischer och på vår ny hemsida, som lanserades under våren.

Hjälp oss med denna utveckling tillsammans!

Dessa initiativ medför kostnader som SMI har svårt för högskolan att bära ensam. Vi vädjar till dig att gestalta din uppskattning genom ett bidrag som stöd till vårt kliv framåt! Ditt stöd kommer att hjälpa oss färdigställa lokalerna, etablera oss i området och ta initiativ för samverkan och utveckling. Ditt bidrag till SMI för dessa ändamål välkomnas och (om du inte väljer att avböja) tacksamt uppmärksammas genom följande erbjudanden till dig:

  • Gåvor från 200kr får inbjuden till, personligt gåvobrev vid och benämning under lokalinvigningseventet den 26 oktober 2017, samt listning på särskild sida SMI:s nya webbplats.
  • Gåvor från 500kr får därutöver tryckt listning på särskild anslagstavla i den nya lokalen.
  • Gåvor från 1000kr får därtill en publikstol i Konsertsalen benämnd med ditt namn eller den du med tillstånd nominerar.

Ge en present i form av stöd till en nydanande högskola som värnar om kultur för barn och ungdomar! Eller unnar dig själv och oss en starkare band samtidigt som du hjälper oss kliva framåt som högskola, i en ny framtid.

Ett jättetack för ditt bidrag! – Ian Plaude, rektor

Det går bra att betala med Swish
Program publiceras här ca en månad före.